Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd y cyhoedd ac atal

A graphic of a hand with health benefits surrounding it

Ar hyn o bryd, nid yw arbenigedd Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn cael ei ddefnyddio ddigon mewn lleoliadau atal, iechyd cyhoeddus a gofal sylfaenol, lle gallant ein helpu i gyflawni'r weledigaeth o alluogi pobl i leihau eu risg o ddatblygu cyflyrau iechyd y gellir eu hosgoi a byw mor annibynnol â phosibl cyhyd ag y bo bosibl.