Neidio i'r prif gynnwy

Adsefydlu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

Mae Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn arweinwyr naturiol mewn adsefydlu a thrwy eu harbenigedd, eu dyfeisgarwch a'u dull seiliedig ar atebion, gall Cymru ddatblygu'r gwasanaethau adsefydlu gorau un yn y byd. Gall ailsefydlu, ailafael ac adfer ddigwydd mewn amrywiaeth o leoliadau a bydd yn symud o ddulliau adferol i ddulliau cydadferol ac addasol dros amser.

Adnodd ‘Adsefydlu yw busnes pawb’

Gyda phartneriaid ar draws Cymru, rydym wedi datblygu adnodd yn seiliedig ar egwyddorion y canllawiau a'r fframwaith adsefydlu a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2020.

Mae ein hadnodd ‘Adsefydlu yw busnes pawb’ wedi’i gynllunio i helpu gweithwyr iechyd proffesiynol a gofal cymdeithasol i weithio gyda’i gilydd mewn ffordd sydd yn gynnwys y system gyfan o gynorthwyo pobl ag anghenion adsefydlu; pryd bynnag a ble bynnag maen nhw'n cwrdd â nhw.