Neidio i'r prif gynnwy

Ymunwch â Thîm GIG Cymru

Ymunwch â Thîm GIG Cymru

Y GIG yw'r cyflogwr mwyaf yng Nghymru gyda dros 90,000 o staff. Mae yna dros 350 o gyfleoedd gyrfa gan gynnwys popeth o fferyllwyr i barafeddygon, gynaecolegwyr i beirianwyr clinigol, radiograffwyr i fydwragedd ac mewn gwasanaethau cymorth hanfodol fel gweinyddol a chlerigol, ystadau, rheolaeth gyffredinol / ariannol, arlwyo, domestig neu hybu iechyd.

Gyda'r pandemig Covid rydym yn ehangu Tîm GIG Cymru ymhellach gan olygu bod hyd yn oed mwy o gyfleoedd i chi.

Efallai nad ydych wedi meddwl am y GIG fel opsiwn gyrfa o'r blaen, ond mae llawer o'r sgiliau a llawer o'r profiad rydych chi wedi'i ennill yn yr ysgol a swyddi eraill yn allweddol yn rolau'r GIG.

Gall pa bynnag sgiliau, profiad a chymwysterau sydd gennych y GIG gynnig gyrfa gyffrous a gwerth chweil i chi.

Gellir gweld swyddi gwag cyfredol gan gynnwys rhan-amser, amser llawn, parhaol a thymor penodol ar wefan swyddi’r GIG neu ar wefannau'r Bwrdd Iechyd a'r Ymddiriedolaeth isod:

Gogledd Cymru

Canolbarth Cymru

De Cymru

Gorllewin Cymru

Yn aml mae gan sefydliadau Cymru Gyfan rolau wedi'u lleoli mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru yn hytrach nag mewn un ardal.

Os ydych chi'n dechrau ar eich taith gyrfa neu'n chwilio am wybodaeth newid gyrfa ar yr holl rolau gwahanol o fewn GIG Cymru, mae e ar y wefan hon.

Os hoffech gael gwybod am swyddi yn AaGIC ewch i dudalen swyddi AaGIC.

Os ydych yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n dychwelyd ac eisiau cael gwybod am gefnogi rhaglen frechu Covid 19 ewch i dudalen tîm brechu Covid 19 GIG Cymru.

Os hoffech gael gwybod am wirfoddoli i gefnogi rhaglen Covid 19 ewch i dudalen rhaglen brechu gwirfoddolwyr Covid 19.

Darllenwch ein blogiau sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd i ddarganfod mwy am rolau amrywiol o fewn GIG Cymru: