Neidio i'r prif gynnwy

Covid-19 - Cyfleoedd gwaith

Covid-19 - Cyfleoedd gwaith

Yn 2020 rydym i gyd wedi gwneud aberth mawr i amddiffyn ein hunain, ein teulu, ein ffrindiau a'r GIG rhag Covid 19. Er mwyn parhau a chynyddu'r amddiffyniad hwn, mae Llywodraeth Cymru yn ehangu ac yn cyflymu'r rhaglen frechu i gynnig pigiad atgyfnerthu i bob oedolyn dros 18 oed, ac i bob plentyn 12 i 15 oed, ail ddos o'r brechlyn.

Ledled Cymru, mae gan Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau nifer o wahanol gyfleoedd gwaith â thâl i gefnogi nid yn unig y rhaglen atgyfnerthu brechiad ond yr ymateb cyfan i Covid-19. Mae'r math o waith, nifer yr oriau'r wythnos a sefydlogrwydd y swydd (amser llawn, rhan-amser, sefydlog am nifer penodol o wythnosau) yn amrywio a darperir hyfforddiant angenrheidiol.

Gall rolau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

  • Y person sy’n rhoi brechiad/Goruchwylwyr Ymarferwyr Cofrestredig
  • Y person sy’n rhoi brechiad Covid-19
  • Fferyllwyr
  • Meddygol
  • Rheolwyr Safle (Clinigol a Gweinyddu)
  • Gweinyddiaeth
  • Staff Cymorth Cwrdd â Chyfarch

Os ydych yn chwilio am waith cyflogedig ar hyn o bryd a hoffech hefyd gefnogi ymateb Cymru i Covid-19, cliciwch ar y dolenni isod am swyddi yn eich ardal.

Fel arall, os ydych yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n dychwelyd, cliciwch yma.

Neu, os hoffech gefnogi ymateb Covid-19 fel gwirfoddolwr di-dâl, cliciwch yma.

Cyfleoedd gwaith Covid-19

Gogledd Cymru

Canolbarth Cymru

De Cymru

Gorllewin Cymru

Yn aml, mae gan sefydliadau Cymru gyfan rolau wedi'u lleoli mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru yn hytrach nag mewn un ardal. Ar gyfer sefydliadau Cymru gyfan, gweler y rhestr isod.