Neidio i'r prif gynnwy

Sioe Deithiol AaGIC 2019 / 2020

People chatting around a table

Gwahoddiad i Sioe Deithiol AaGIC

Yn galw ar yr holl fyfyrwyr gofal iechyd, hyfforddeion, mentoriaid, hyfforddwyr ac arweinwyr addysg.

Fel y gwyddoch, sefydlwyd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar 1 Hydref 2018, gan ddod â Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Gweithlu GIG Cymru (WEDS), a Chanolfan Addysg Broffesiynol Fferyllol Cymru (WCPPE) at ei gilydd.

Mae gennym rôl flaenllaw wrth gomisiynu a darparu addysg a hyfforddiant ar gyfer y gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, gan gynnwys hyfforddeion meddygol a deintyddol, fferyllwyr, myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth, a myfyrwyr AHP.

Ym mis Mai 2019, dechreuon ni Sioe Deithiol AaGIC yn ymweld â Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled Cymru i gwrdd â hyfforddeion gofal iechyd, myfyrwyr, addysgwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am addysg.

Mae'r Sioe Deithiol yn ein galluogi i gyflwyno AaGIC i'r rheini rydym heb gwrdd â ac i gadw mewn cysylltiad â myfyrwyr, hyfforddeion a chydweithwyr ledled Cymru rydym wedi cwrdd â o'r blaen. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i ni wrando a chael adborth ar brofiadau addysg er mwyn ein galluogi i lywio darpariaeth addysg gofal iechyd yng Nghymru yn y dyfodol.

Mae pob ymweliad sioe deithiol yn cael ei rannu'n ddwy sesiwn o awr a hanner yr un.

Ar ddechrau pob sesiwn bydd cyflwyniad rhagarweiniol byr. Bydd gweddill y sesiwn yn rhoi cyfle i sgwrsio â staff AaGIC, gofyn cwestiynau a rhoi eich syniadau i ni.

Gobeithiwn yn fawr y byddwch chi a'ch cydweithwyr yn gallu ymuno â ni yn un o'n sioeau teithiol. Os na fedrwch chi ddod i ddechrau sesiwn, mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd yn ystod y sesiwn.

Ar gyfer cydweithwyr mewn sefydliadau ledled Cymru, mae croeso i chi ymuno â sesiwn yn y sioe deithiol agosaf i chi.

Manylion sioe deithiol

Gan fod cydweithwyr ar draws y GIG yn brysur yn cynllunio yn amodol ar gyfer Covid-19, yr ydym wedi penderfynu gohirio ein sioe deithiol hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, dosberthir dyddiadau newydd maes o law.