Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysu dyfodol y Gweithlu Iechyd Meddwl yng Nghymru

Helo, a chroeso i gynhadledd rithwir gyntaf Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru.

(Sanjeev Malhapatra - Rheolwr Iechyd Meddwl)

Rydym yn gyffrous iawn i allu cynnig cyfle i chi rannu yn y gwaith sydd wedi bod yn mynd yn ei flaen o fewn y sector iechyd meddwl yng Nghymru, ac i roi adborth drwy ein cyfleusterau rhyngweithiol i helpu i lywio'r gwaith o gynllunio ein gweithlu iechyd meddwl yn y dyfodol.

Mae gwasanaethau Iechyd Meddwl yng Nghymru/ wedi cael buddsoddiad sylweddol a pharhaus dros y blynyddoedd diwethaf/ i gynyddu'r ystod o wasanaethau sydd ar gael, ac i ateb y cynnydd yn y galw am gymorth iechyd meddwl. Er bod gwelliannau wedi'u gwneud, cydnabyddir bod y gweithlu iechyd meddwl presennol yn fregus a bod Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2019-22 yn cynnwys camau i AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru i ddatblygu cynllun gweithlu ar gyfer iechyd meddwl. Mae trafodaethau cynnar rhwng Llywodraeth Cymru, AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru wedi nodi'r angen i fynd at y gwaith hwn mewn dau gam:

  • Cam 1: cynllun gwaith fydd hwn i ymateb i flaenoriaethau brys y gweithlu. Nod hyn fydd ategu'r gwaith o gyflawni'r Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, ac ymateb i flaenoriaethau uniongyrchol yng ngoleuni newidiadau neu anghenion deddfwriaethol a nodwyd mewn adroddiadau sicrwydd ac arolygu.
  • Cam 2: cynllun tymor hirach fydd hwn ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl, gan ganolbwyntio ar wella rôl y gweithlu ehangach, recriwtio a chadw staff mewn rolau allweddol a datblygu gweithlu ystwyth i ymateb i anghenion iechyd meddwl newidiol.

Mae AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithio ar y cyd i alluogi gwireddu'r dulliau cychwynnol o ymdrin â Chynllun y Gweithlu Iechyd Meddwl. Bydd y gynhadledd rithwir hon yn cefnogi'r gwaith o adeiladu dulliau gweithredu ar gyfer, Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2019-2022, ac yn caniatáu i'n partneriaid lywio cyfeiriad y gweithlu yn y dyfodol, a'i ofynion i ddarparu gwasanaeth arweiniol i'r sector iechyd meddwl yng Nghymru.

Ymunwch âDydd Iau 15 12 - 12.30pm, Yr Athro Ben Hannigan (Ffocws ar Nyrsio Iechyd Meddwl)

Cyflwyniad - Vaughan Gething - Y Gweinidog Iechyd - cyfieithu cymraeg (pdf, 101 Kb)

Alex Howells - Prif Swyddog Gweithredol AaGIC - cyfieithu cymraeg (pdf, 62 Kb)

Sue Evans - Prif Swyddog Gweithredol GCC - cyfieithu cymraeg (pdf, 84 Kb)

Pôl rhyngweithiol 1

Fideos defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr

Dwdlan Geiriau ar y Pin Fwrdd

Cyfrifon fideo proffesiynol

Astudiaethau achos arfer gorau

Pôl rhyngweithiol 2

Cyfranogwyr y gynhadledd

Tystysgrifau ac adborth