Neidio i'r prif gynnwy

#HyfforddiGweithioByw

Nurse smiling

Mae'r ymgyrch farchnata #HyfforddiGweithioByw yn parhau, ac mae'r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan Gething wedi pwysleisio pwysigrwydd adeiladu ar ei lwyddiant hyd yma.

Gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad clir yn ei Rhaglen Lywodraethu i barhau i fuddsoddi mewn gofal sylfaenol ac i gymryd camau i ddenu a hyfforddi mwy o feddygon teulu, fferyllwyr, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i Gymru.

Yn yr adran hon

#HyfforddiGweithioByw Meddygol

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i lansio cam diweddaraf ymgyrch farchnata #HyfforddiGweithioByw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi pwysleisio pwysigrwydd adeiladu ar ei lwyddiant hyd yn hyn.

#HyfforddiGweithioByw Fferylliaeth

Gallwch weld y swyddi fferylliaeth diweddaraf sydd ar gael yng Nghymru ar wefan NHS Jobs

#HyforddiGweithioByw nyrsio a bydwreigiaeth

Drwy hyfforddi yng Nghymru, gallwch ddatgloi nifer o gyfleoedd gyrfaol cyffrous gyda chymorth nyrsys a chlinigwyr profiadol ar bob cam o'ch datblygiad.