#HyfforddiGweithioByw

Mae'r ymgyrch farchnata #HyfforddiGweithioByw yn parhau, ac mae'r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan Gething wedi pwysleisio pwysigrwydd adeiladu ar ei lwyddiant hyd yma.

Gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad clir yn ei Rhaglen Lywodraethu i barhau i fuddsoddi mewn gofal sylfaenol ac i gymryd camau i ddenu a hyfforddi mwy o feddygon teulu, fferyllwyr, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i Gymru.

Medical
Meddygol

Dod i Gymru i #HyfforddiGweithioByw yn eich gyrfa feddygol

Darllen mwy
Pharmacy
Fferylliaeth

Mae Cymru'n cynnig dewis ardderchog o gyfleoedd hyfforddi i fferyllwyr

Darllen mwy
Nursing
Nyrsio a bydwreigiaeth

Drwy hyfforddiant yng Nghymru gallwch ddatgloi llawer o gyfleoedd gyrfaol cyffrous ym maes nyrsio

Darllen mwy