Neidio i'r prif gynnwy

Therapidrama

People taking part in art therapy

Mae Therapidrama yn fath o therapi seicolegol sy'n tynnu ar dechnegau drama a theatr, i gynnig therapi mynegiadol a chreadigol. Gall fod o gymorth i unrhyw un sydd am wneud newidiadau emosiynol, seicolegol a chymdeithasol yn eu bywydau. Mae drama therapyddion yn gweithio gydag unigolion a grwpiau. Nid oes angen i bobl fod wedi cael unrhyw brofiad nac arbenigedd blaenorol mewn drama er mwyn defnyddio Therapi Drama.

Mae therapidrama yn defnyddio chwarae, symud, symud gyda chyffyrddiad a sain, adrodd straeon, deddfiad a gwaith byrfyfyr i fynegi a chyfathrebu'r hyn a allai fod yn anodd ei ddweud. Gall hyn gynnig ffordd i fynegi neu wneud synnwyr o emosiynau, perthnasoedd neu ddigwyddiadau anodd yn ddiogel, wrth fod yn chwareus, yn greadigol ac yn ddychmygus. Mae therapi drama yn cynnig y posibilrwydd i ymarfer ffyrdd newydd o gysylltu â chi'ch hun ac ag eraill, dyfeisio terfyniadau newydd i hen batrymau a datblygu rolau newydd. Mae therapi drama yn cynnig cyfle i gael mewnwelediad a dod i adnabod eich hun yn well. 

Rydym wrthi’n ddygn ar hyn o bryd yn trawsgrifio a chyfieithu rhai sesiynau ar y tudalen yma, ac fe fydd rhain ar gael yn y dyddiau nesa. Mae’n flin gyda ni am unrhyw anghyfleustra. Os oes angen help arnoch i gyfieithu unrhyw derminoleg neu frawddegau penodol yn y cyfamser, croeso cynnes  i chi i gysylltu gyda ni ar heiw.communications@wales.nhs.uk

 

Cyflwyniad: Beth yw dramatherapi?

'Cyfeillio â'r Bwystfil': Therapyddiondrama mewn sgwrs gan Gillian Downie a Melanie Beer

Esyllt George a Leanne Webber: Trafodaeth goruchwylio creadigol 

Cerdd i gyd-fynd a'r fideo 'trafodaeth goruchwylio creadigol'.

Trawsgrifiad o'r fideo.

Iaith ein Mamau gan Esyllt George: Therapidrama a'r iaith Gymraeg

Rydw i yma gyda chi 

(Addysg Iechyd Lloegr, Proffesiynau Perthynol i Iechyd a Chymdeithas Dramatherapyddion Prydain.)

Melanie Beer: Dramatherapi a iechyd meddwl

Trawsgrifiad o'r fideo.

Profiad Kathryn o dramatherapi

Gillian Downie a Keith Hackwood: Cofio a myfyrio am weithio yn y carchar a'r ysgol

Rwy'n dramatherapydd oherwydd...

Straeon dramatherapi

Barddoniaeth a dramatherapi

Dramatherapi: mewn sgwrs â Bryn Morgan

Dramatherapi a gwrywdod: mewn sgwrs â Bryn Morgan

 

Ffilm Cynhadledd Dramatherapi Cymru

 

Dewch i cwrdd â'r therapyddiondrama