Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Symudiad Dawns

People taking part in art therapy

“Mae seicotherapi symudiad dawns (DMP) yn broffesiwn ar lefel ôl-raddedig sy'n cynnig system o sgiliau corfforedig i helpu i wneud, cynnal ac atgyweirio'r berthynas rhwng y corff, yr hunan ac eraill. Mae DMP yn cynnwys helpu cleientiaid i ofyn 'cwestiynau i’r corff', tynnu cysylltiadau rhwng ymddygiad symud a straen bywyd, trawsnewid perthnasoedd trwy'r cyfrwng mynegiant creadigol seicotherapiwtig ”(Dr Thania Acarón 2020). 

“Mae DMP yn broses greadigol empathig sy'n cael ei hymarfer fel therapi unigol a grŵp mewn lleoliadau clinigol, cymunedol ac addysgol, yn ogystal ag mewn ymarfer preifat.” (Cymdeithas Seicotherapi Symud Dawns y DU 2021). 

Rydym wrthi’n ddygn ar hyn o bryd yn trawsgrifio a chyfieithu rhai sesiynau ar y tudalen yma, ac fe fydd rhain ar gael yn y dyddiau nesa. Mae’n flin gyda ni am unrhyw anghyfleustra. Os oes angen help arnoch i gyfieithu unrhyw derminoleg neu frawddegau penodol yn y cyfamser, croeso cynnes  i chi i gysylltu gyda ni ar heiw.communications@wales.nhs.uk

Cyflwyniad: Beth yw Seicotherapi Symudiad Dawns?

Emma Dickson: Dod a Seicotherapi Symudiad Dawns a dawns ynghyd i rannu straeon y fyddin

Matilda Tonkin Wells: Cyflwyniad i therapi dawns/symudiad

Roisin Anwen Murphy: Seicotherapi Symudiad Dawns yn gweithio gyda Byrddau Iechyd Prifysgol yng Nghymru

Samina Ali: Seicotherapydd Symudiad Dawns yn Eryri

Defnyddio egwyddorion Seicotherapi Symudiad Dawns ar gyfer lles staff: Astudiaeth o ragflas staff GIG Cymru

Trawsgrifiad o'r fideo.

Darllenwch ein herthygl: Dan Groen: Rhwystrau a chyfleoedd therapi symudiadau dawns a chelf

 

Dewch i cwrdd â'r therapyddion dawns