Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Cerdd

Therapi Cerdd
Mae Therapi Cerdd yn ymyrraeth glinigol seicolegol sefydledig, a ddarperir gan therapyddion cerdd cofrestredig HCPC i helpu pobl y mae anaf, salwch neu anabledd wedi effeithio ar eu bywydau trwy gefnogi eu hanghenion seicolegol, emosiynol, gwybyddol, corfforol, cyfathrebol a chymdeithasol.

Mae therapyddion cerdd yn tynnu ar rinweddau cynhenid cerddoriaeth i gefnogi pobl o bob oed a gallu ac ar bob cam o fywyd; o helpu babanod newydd-anedig i ddatblygu bondiau iach gyda'u rhieni, i gynnig gofal lliniarol hanfodol, sensitif a thosturiol ar ddiwedd oes. 

Yn ganolog i sut mae therapi cerdd yn gweithio mae'r berthynas therapiwtig sy'n cael ei sefydlu a'i datblygu, trwy ymgysylltu â rhyngweithio cerddorol byw a chwarae rhwng therapydd a chleient. Gellir defnyddio ystod eang o arddulliau ac offerynnau cerdd, gan gynnwys y llais, ac mae'r gerddoriaeth yn aml yn fyrfyfyr. Mae defnyddio cerddoriaeth fel hyn yn galluogi cleientiaid i greu eu hiaith gerddorol unigryw eu hunain i archwilio a chysylltu â'r byd a mynegi eu hunain.
 

Rydym wrthi’n ddygn ar hyn o bryd yn trawsgrifio a chyfieithu rhai sesiynau ar y tudalen yma, ac fe fydd rhain ar gael yn y dyddiau nesa. Mae’n flin gyda ni am unrhyw anghyfleustra. Os oes angen help arnoch i gyfieithu unrhyw derminoleg neu frawddegau penodol yn y cyfamser, croeso cynnes  i chi i gysylltu gyda ni ar heiw.communications@wales.nhs.uk

Cyflwyniad: Beth yw therapi cerdd?

Trawsgrifiad o'r fideo.

Therapi cerdd yn Nhŷ Hafan

Trawsgrifiad o'r fideo.

Cymdeithas Prydeinig o Therapyddion Cerdd (BAMT)

Prosiect peilot côr cyfeillgar i aphasia

Fersiwn Cymraeg o'r cyflwyniad.

Trawsgrifiad o'r fideo.

Therapi cerdd ar gyfer dementia

Fersiwn Cymraeg o'r cyflwyniad.

Trawsgrifiad o'r fideo.

Therapi cerdd mewn ysbyty pediatreg

Fersiwn Cymraeg o'r cyflwyniad.

Trawsgrifiad o'r fideo.

Nordoff Robbins: Therapi cerdd yn 'The Wallich'

Darllenwch ein blog: Therapi cerdd yn 'The Wallich'

Trawsgrifiad o'r fideo.

Therapi cerdd mewn addysg anghenion dysgu ychwanegol

Trawsgrifiad o'r fideo.

Therapi cerdd: Canolfan Adnoddau’r Glasoed Caerdydd

Trawsgrifiad o'r fideo.

Therapi cerdd: Helen Gwillim a Amy Slater, Ysgol y Deri

Fersiwn Cymraeg o'r cyflwyniad.

Trawsgrifiad o'r fideo.

Yr uned ganu

 
Peilot therapi cerdd: Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Canu ar gyfer iechyd yr ysgyfaint (Caerdydd)

 
Canu ar gyfer iechyd yr ysgyfaint: Sesiwn ymuno

Trawsgrifiad o'r fideo.

 

Blog: Sut y gall therapi cerddoriaeth helpu plant pryderu (gan Elizabeth Coombes) 
Blog: Mae therapi cerddoriaeth yn gwella iechyd babanod cynamserol ac yn rhoi hwb i fondio rhieni

 

Dewch i cwrdd â'r therapyddion cerdd