Neidio i'r prif gynnwy

Edrych ymlaen amserlen

Dydd Gwener, 27ain Tachwedd 2020

Mae digwyddiadau anghyffredin 2020 wedi achosi llawer o arloesi a ffyrdd newydd o weithio,
dysgu a hyfforddi y gallwn ni edrych ymlaen at eu hymgorffori yn ein gweithgaredd arferol.
Mae heriau wedi gwneud ffyrdd newydd o weithio a chyflawni yn angenrheidiol, a hoffem ni
rannu rhywfaint o hyn gyda chi.

Arloesi ar Adegau Heriol

09:25 - 09:30 Croeso a Chyflwyniadau

 • Dr Anton Saayman, Cyfarwyddwr Gwella Addysgol, AaGIC

09:30 - 09:50 Ymateb AaGIC

 • Alex Howells, Prif Weithredwr, AaGIC

09:50 - 10:05 Sut mae hyfforddiant wedi newid? – Trosolwg

 • Yr Athro Tom Lawson, Deon Meddygol Ôl-radd, AaGIC

10:05 - 10:15 Egwyl

10:15 - 10:45 Arloesi ar Adegau Heriol

 • Yr Athro Tony Young OBE, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol dros Arloesi GIG Lloegr a Gwella’r GIG

10:45 - 11:15 Cyflwyno Modelau Hyfforddi Arloesol

 • Yr Athro Phil Matthews, Cyfarwyddwr Ymarfer Cyffredinol a Dr Tom Yapp, Cyfarwyddwr Ysgol Sylfaenol, AaGIC

11:15 - 11:45 Arloesi a arweinir gan hyfforddeion:

 • ‘Sut i’ - Dangos newydd-bethau mewn Addysg Rithwir Melin Drafod Hyfforddeion, AaGIC

11:45 - 12:30 Cinio

Edrych ymlaen at Ffyrdd Newydd o Hyfforddi

12:30 - 13:00 Addysg a Hyfforddiant yn seiliedig ar efelychiad

 • Dr Sara Cook, Deon Cyswllt dros Efelychiad a Sgiliau Clinigol, AaGIC

13:00 - 13:25 Cyflwyniadau Poster ynglŷn â Themâu’r Gynhadledd

 • Cadeirydd: Yr Athro Tom Lawson, Deon Meddygol Ôl-radd, AaGIC
  • Cyfuno CWTCH Cymru a COVID-19 i ddatblygu Gwasanaeth Ymgynghori Fideo Cenedlaethol yng
   • Nghymru. Johns*, G., Tan, J., Ahuja*, A.
  • Hyfforddiant arloesol, rhyngweithiol, ar-lein ynglŷn â meddygaeth boen
   • Wainwright K*, Wassall R, Pierce S.
  • Clinig triniaeth cleifion allanol yn yr ysbyty ar gyfer CLlC Covid-19
   • Abdalla B, Davies B*, Shalkespeare R, Ludlow H, Fumis N, Haboubi H, Tibatts C

13:25 - 13:45 Egwyl

13:45 - 14:10 Gwella wrth Ymarfer

 • Dr Gethin Pugh, Deon Cyswllt dros Gefnogaeth a Gwella Addysg Ôl-radd, AaGIC

14:10 - 15:10 Gweithdai Cyfochrog

 • Blas o Efelychiad Rhithwir
  • Drs Cristina Diaz-Navarro a Suman Mitra, Clare Hawker a Bridie Jones, Deoniaid Cyswllt dros Efelychiad a Sgiliau Clinigol, AaGIC
 • Rheoli Ansawdd Hyfforddiant ar Adegau COVID
  • Dr Malcolm Gajraj, Cyfarwyddwr Rheoli Ansawdd a Dr Lee Wisby, Deon Cyswllt dros Ansawdd, AaGIC
 • Sut i symud oddi wrth codi ymwybyddiaeth ynglŷn â chydraddoldeb hiliol i ddod â newid styrlon mewn addysg uwch
  • Dr Sam Hibbitts, Deon Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Prifysgol Caerdydd; Dr Paul Brennan, Darllenydd, Canolfan Addysg Feddygol, Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd; Susan Cousins, Uwch-gynghorydd Cydymffurfiaeth, Hil, Crefydd a Chred, Swyddfa’r Ysgrifennydd Prifysgol Caerdydd; Janet Richardson, Rheolwr Prosiect (CAC), Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd; a’r Athro Stephen Riley, Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • Addysgu a Dysgu yn Oes Covid
  • Yr Athro Phil Newton, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Prifysgol Abertawe
 • Cyflwyno Addysg Feddygol yn ystod y Pandemig – Beth i’w fabwysiadu, ei addasu neu roi’r gorau iddo
  • Drs Stephen Hailey, Mair Hopkin, Gordon Lewis ac Alastair Bennett, Deoniaid Cyswllt dros Hyfforddiant Arbenigol Ymarfer Cyffredinol, AaGIC
 • COVID-19 a Llesiant: Cynhyrchu Canlyniadau Cadarnhaol ar Adegau Ansicr
  • Dr Ian Collings, Cyfarwyddwr Cefnogaeth a Datblygiad Proffesiynol Meddygol a Dr Kate Richards, Cymrawd Arweinyddiaeth Glinigol, AaGIC
 • Datblygu Gweithle Amrywiol ar gyfer grwpiau o Gleifion Amrywiol drwy’r Byd - canolbwyntio ar ymdrin â Chyrhaeddiad Gwahaniaethol
  • Leona Walsh, Rheolwr Uned Cefnogi Proffesiynol a Dr Colette McNally, Dirprwy Gyfarwyddwr dros Addysg Ymarfer Cyffredinol, AaGIC

15:10 - 15:40 Sut ydym ni’n Gwneud Newid yn Gynaliadwy?

 • Dr John Boulton, Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

15:40 - 15:50 Y Camau Nesaf

 • Dr Anton Saayman, Alex Howells a’r Athro Tom Lawson, AaGIC

Diweddglo

Ffeiliau

Yn yr adran hon

Edrych ymlaen amserlen
Cyflwyniadau poster
Siaradwyr yn y sesiynau llawn
Hwyluswyr y Gweithdai