Neidio i'r prif gynnwy

Medi 2019

Grŵp llywio

Mae grŵp llywio wedi'i sefydlu i gydredeg â grŵp llywio strategaeth y gweithlu i oruchwylio'r gwaith o gynhyrchu'r strategaeth arweinyddiaeth, mapio'r adnoddau arwain a rheoli presennol a rhannu gwybodaeth am ddatblygiadau o fewn gwahanol sectorau. Ymhlith y cynrychiolwyr ar y grŵp mae: LlC, GIG Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Academi Cymru a Llywodraeth Leol.

Adolygiad o ddatblygu arweinyddiaeth presennol

Cynhaliwyd adolygiad o ddatblygu arweinyddiaeth ar draws GIG Cymru ym mis Mai 2019. Bydd adolygiad tebyg yn cael ei gynnal ym maes gofal cymdeithasol yn cael ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2019.

Datblygu porth arweinyddiaeth digidol

Mae porth arweinyddiaeth ddigidol sy'n croesi ffiniau sefydliadol yn rhan hanfodol o'r rhaglen arweinyddiaeth. Cynhaliwyd ymarfer caffael er mwyn nodi cyflenwr a dyfarnu contract ar gyfer cynllun peilot 12 mis sydd bellach ar waith. Bydd y Porth yn darparu ' llyfrgell adnoddau rheolwyr ' trwy goladu a safoni'r amrywiaeth enfawr o ddeunyddiau datblygu rheoli sydd ar gael. Bydd hefyd yn cynnal fframwaith cymhwysedd craidd GIG Cymru ar ei newydd wedd ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr a adolygwyd mewn partneriaeth ag Academi Cymru a GIG Cymru.

Dulliau arwain ac diwylliannol

Mae GIG Lloegr wedi datblygu dros 40 o gynhyrchion arweinyddiaeth diwylliannol ffynhonnell agored gyda ‘The Kings Fund’. Mae AaGIC wedi sicrhau caniatâd i adolygu, addasu, mabwysiadu a chynnal yr offer er mwyn gallu cyflawni'r strategaeth arweinyddiaeth. Trefnwyd gweithdy ar 20 Chwefror 2020 gyda gwella'r GIG a GIG Lloegr i adolygu'r offer a chreu cymhwysedd a’r gallu wrth ddefnyddio'r adnoddau hyn ar draws GIG Cymru.