Neidio i'r prif gynnwy

Hydref 2019

Cynhadledd ymgysylltu arweinyddiaeth

Er mwyn ymgysylltu â chyfranddaliwr i'r mwyaf yn y strategaeth arweinyddiaeth, cynhaliwyd cynhadledd ymgysylltu gennym ym mis Hydref 2019. Mynychwyd y gynhadledd gan bron 300 o bobl a oedd â diddordeb mewn datblygu a chyflwyno rhaglenni arweinyddiaeth ar draws y sector.

Cyflwynodd yr Athro Michael West araith nodyn allweddol a rhannodd dystiolaeth i gefnogi'r broses o sefydlu diwylliant arweinyddiaeth ar y cyd a thosturiol ledled Cymru. Cefnogwyd Michael gan gydweithwyr o GIG Lloegr a HSC Gogledd Iwerddon a rannodd eu dull o greu diwylliannau o arweinyddiaeth ar y cyd ar draws y system.

Yn bwysicaf oll, cafodd y cynadleddwyr gyfleoedd drwy gydol y digwyddiad i gyfrannu eu barn a'u syniadau i'r rhaglen arweinyddiaeth yng Nghymru.

Bydd ‘Workstreams’ nawr yn adeiladu ar yr adborth hwn wrth ddatblygu'r strategaeth arweinyddiaeth a'r fframwaith gweithredu. Os hoffech chi ymrwymo i unrhyw rai o'r ffrydiau gwaith.

Mae 'rhestr chwarae' o adnoddau o'r gynhadledd wedi'u creu drwy'r Porth Arweinyddiaeth.