Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Prifysgol Academi Gofal Sylfaenol a Chymunedol

Mae'r Academi yn gyfrifol am reoli, cydlynu, comisiynu a chyflwyno ystod o wasanaethau i gefnogi datblygiad a chynaliadwyedd parhaus Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol Gwasanaethau. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys Addysg, Hyfforddiant a Mentora ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt.​