Neidio i'r prif gynnwy

Addysg a Hyfforddiant mewn Gofal Sylfaenol a Chymunedol

Doctor talking to kid and her mum

Sefydlu strwythur a fframwaith ar gyfer dysgu amlddisgyblaethol a rhyngbroffesiynol yng Nghymru

Yn seiliedig ar fodel gweithlu aml-broffesiynol, a defnyddio egwyddorion gofal iechyd darbodus, mae angen inni wneud mwy o hyfforddiant ar gyfer grwpiau mwy proffesiynol mewn amgylchedd gofal sylfaenol a chymunedol.

Mae AaGIC am wella capasiti hyfforddiant ac addysg ar draws Gofal Sylfaenol a Chymunedol, gan gymryd dysgu o fentrau sydd eisoes yn cael eu datblygu mewn ardaloedd lleol.

Gwahoddir rhanddeiliaid i ddefnyddio'r dudalen we hon i arddangos eu cyflawniadau mewn addysg a hyfforddiant amlddisgyblaethol ym maes gofal sylfaenol, i rannu eu barn a chyfrannu at y broses gynllunio a fydd yn llywio dyfodol datblygu ac yn cefnogi cynnydd yn sgiliau a chapasiti ein gweithlu gofal sylfaenol, a helpu i'w gwneud yn gynaliadwy.

Bydd y digwyddiad ar-lein hwn yn helpu i lunio cynlluniau i'w datblygu ar un adeg i Gymru drwy sefydlu fframwaith a fydd yn denu, recriwtio a chadw staff, gan gynyddu sgiliau amlddisgyblaethol.

  • Anuerin Bevan Bwrdd Iechyd Prifysgol Academi Gofal

Os oes gennych unrhyw adborth, ymholiadau neu sylwadau,  e-bostiwch HEIW.PrimaryCare@wales.nhs.uk.


Swyddogaethau allweddol AaGIC

  • Gwybodaeth am y Gweithlu
  • Strategaeth a Chynllunio'r Gweithlu
  • Comisiynu Addysg a Throsglwyddiad 
  • Rheoli ansawdd
  • Cefnogi Rheoliad
  • Gyrfaoedd ac ehangu mynediad
  • Gwella'r Gweithlu
  • Cefnogaeth broffesiynol i'r gweithlu a DS