Neidio i'r prif gynnwy

Ymgynghoriad Cenedlaethol - Fframwaith Arfer Uwch Technegwyr Fferyllfa

Mae Fferylliaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru ac APTUK wedi bod yn cydweithio ar brosiect cenedlaethol i ddatblygu Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth.

Bydd y fframwaith yn rhoi eglurder ar y sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer rolau ymarfer uwch a rhai sy'n bodoli eisoes.

Ar 5 Mawrth 2019, lansiwyd ymgynghoriad i alluogi Technegwyr Fferyllfa i roi adborth ar y fframwaith drafft.

I ddarllen mwy am y prosiect a chyfrannu'ch syniadau, ewch i'r arolwg yma.