Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Fferylliaeth AaGIC ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr

Llongyfarchiadau mawr i Dîm Fferyllwyr Sylfaen Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) sydd wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr!

Fe'u cydnabuwyd yng Ngwobr Datblygu Hyfforddiant Cemegydd a Chyffuriau am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae'r gwobrau hyn yn tynnu sylw at y gwaith sy'n cael ei wneud gan y tîm mewn Hyfforddiant Fferylliaeth Sylfaen yng Nghymru.

Mae hyfforddiant Fferyllwyr Sylfaen yng Nghymru yn parhau i ddangos y ffordd 'mlaen drwy fod y rhaglen gwbl aml-sector gyntaf yn y DU, gan gynnig profiad cylchdro mewn ysbytai, gofal sylfaenol a fferylliaeth gymunedol.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae'r tîm wedi datblygu eu rhaglen hyfforddi i ffwrdd o'r safle i gynnwys elfennau newydd fel fferylliaeth iechyd meddwl a hyfforddiant brechu yn ogystal â sesiynau ar ragfarn anymwybodol ac anghydraddoldeb iechyd. Treialwyd dysgu rhyngddisgyblaethol gyda chydweithwyr optometrydd cyn-sylfaen am y tro cyntaf erioed a chafodd adborth cadarnhaol iawn gan hyfforddeion.

Mae lles yn parhau i fod yn werth craidd i'r tîm sydd i gyd wedi cael hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl, gyda'r bwriad o gyflwyno hyn ledled Cymru.

Dywedodd Arweinydd Gweithredol y Rhaglen, Bethan Broad, 'rydym yn falch iawn o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr hon yn ystod blwyddyn arbennig o heriol. Hoffem ddiolch i'n hyfforddeion, Goruchwylwyr Dynodedig a rhanddeiliaid eraill am wneud y rhaglen yr hyn ydyw heddiw ac edrychwn ymlaen at adeiladu ar ein darpariaeth yn y blynyddoedd i ddod.'

Cynhelir y gwobrau fis nesaf ac rydym yn dymuno pob lwc iddynt !