Neidio i'r prif gynnwy

Tîm AaGIC Arweinyddiaeth ac Olyniaeth wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr fawreddog

Rydym yn hynod falch o fod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Technolegau Dysgu 2021 yng nghategori 'Tîm Technolegau Dysgu'r Flwyddyn'.

Mae'r Gwobrau Technolegau Dysgu yn cydnabod ymrwymiad, brwdfrydedd ac angerdd technolegau dysgu ledled y byd. Dewisir y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol gan banel beirniadu annibynnol o arbenigwyr a drefnir gan y Rhwydwaith e-ddysgu.

Mae'r rhaglen arweinyddiaeth ac olyniaeth wedi dod yn un o gynigion proffil uchel AaGIC. Mae gwaith ein tîm yn ennill tyniant a diddordeb ledled y DU yn ogystal ag yn rhyngwladol. Nid oes amheuaeth bod Porth Gwella wedi helpu sefydliad ifanc i ddod o hyd i'w le yn system GIG Cymru ac wedi dangos gwerth ychwanegol wrth gefnogi gweithwyr rheng flaen a gwella gofal cleifion. 

Llwyddiant porth digidol AaGIC sydd hefyd wedi bod o fudd o ran codi proffil ac enw da'r rhaglen waith Arweinyddiaeth ac Olyniaeth. Ar gyfer tîm sydd newydd ei sefydlu, mae'r canlyniadau a gyflwynwyd, a'r defnydd o dechnoleg ddigidol wedi bod yn rhyfeddol!

Roedd y Tîm hefyd ar y rhestr fer y llynedd a dyfarnwyd enillwyr iddo yng nghategori 2020: Trawsnewidiad digidol gorau'r DU o raglen hyfforddi mewn ymateb i COVID-19

Dywedodd Helen Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth, ein bod yn gyffrous iawn ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer tîm Technolegau Dysgu'r flwyddyn. Rydym yn ddiolchgar ein bod wedi cael ein cefnogi drwy gydol ein taith arweinyddiaeth ddigidol gan ein tîm seiber ddiogelwch yn AaGIC a'n partner CDSM sydd wedi ein galluogi i wneud cynnydd rhyfeddol mewn cyfnod mor fyr". 

Dywedodd Alex Howells, y Prif Weithredwr, "Rydym mor falch bod ein sefydliad wedi cael ei gydnabod fel hyn, ac am yr eildro! Mae hynny'n dweud y cyfan am y gwaith caled y mae'r tîm wedi'i wneud. Y canlyniad terfynol yw darparu adnodd mor wych i'r GIG yng Nghymru. Dymunwn bob lwc iddynt ar gyfer y seremoni ym mis Tachwedd"

Cyhoeddir enillwyr eleni ar-lein ar 17 Tachwedd 2021.

I weld Gwella, ein Porth Arweinyddiaeth i Gymru; https://nhswalesleadershipportal.heiw.wales/