Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Recriwtio Hyfforddai Gwyddonydd Clinigol (STP) eleni bellach ar agor

DNA helix. Woman holding up a test tube.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn falch o gyhoeddi bod Rhaglen Recriwtio Hyfforddai Gwyddonydd Clinigol (STP) eleni bellach ar agor.

Mae'r STP yn rhaglen hyfforddiant mynediad graddedig tair blynedd -amser llawn sy'n cynnwys dysgu yn y gwaith ac academaidd. Bydd hyfforddeion yn cael eu cyflogi gan sefydliad GIG trwy gydol eu hyfforddiant ac yn derbyn cyflog. Mae hefyd yn cynnwys gradd meistr wedi'i chomisiynu a'i hachredu'n benodol yn eu maes dewisol.

Bydd hyfforddiant yn y gweithle yn cael ei gynnal mewn ystod o leoliadau yn ystod y flwyddyn gyntaf, cyn arbenigo ym maes dewisol yr hyfforddai yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf o hyfforddiant.

Bydd recriwtio eleni yn cynnwys y swyddi canlynol:

Arbenigedd

Nifer y swyddi

Bwrdd Iechyd

Awdioleg

2

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Awdioleg

2

BCU

Awdioleg

1

C&V

Genomeg Canser

1

C&V

Gwyddoniaeth Anadlol a Chwsg

2

C&V

Biowybodeg Glinigol

1

C&V

Peirianneg Glinigol - DRMG

1

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Peirianneg Glinigol - DRMG

1

HD

Cynghorydd Genetig dan Hyfforddiant

1

C&V

Genomeg

1

C&V

Ffiseg Feddygol - Ffiseg Radiotherapi

4

Felindre

Ffiseg Feddygol - Ffiseg Radiotherapi

1

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Ffiseg Feddygol - Diogelwch Ymbelydredd

1

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Radiotherapi Llwybr Ffiseg Feddygol 2

1

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Llwybr Ffiseg Feddygol 2 MRI

1

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Llwybr Ffiseg Feddygol 2 NM SBUHB

1

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Llwybr Ffiseg Feddygol 2 NM Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

1

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Niwroffisioleg

2

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Gwyddoniaeth Atgenhedlu

1

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Sylwch, oherwydd y cyllid a'r gallu sydd ar gael o fewn Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau unigol, ni fydd pob arbenigedd yn recriwtio eleni. Mae'r rhai sy'n recriwtio i'w gweld yn y rhestr uchod.

Bydd ceisiadau'n cau ar 11 Mawrth 2021. Gall ymgeiswyr wneud cais am hyd at ddwy swydd yn unig a bydd pob cais yn mynd trwy broses rhestr fer.

Bydd cyfweliadau'n cychwyn o 12 Ebrill 2021 gydag ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad panel o bell.

I wneud cais am unrhyw un o'r swyddi uchod, ewch i www.jobs.nhs.uk a chwilio am 'AaGIC' yn y blwch 'Allweddeiriau neu Gyfeirnod Swydd'. Gellir gweld manylion cyswllt pob swydd ar yr hysbysebion unigol.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am STP ar y ddogfen atodol yma.