Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych chi'n fferyllfa gymunedol neu'n feddygfa, rhowch wybod i ni eich rhifau derbyn

Ffurflen Mynegi Diddordeb Rhaglen Fferyllwyr Sylfaen Ôl-gofrestru

Mae adran fferylliaeth AaGIC yn gofyn i Sefydliadau Cyflogedig gan Gontractwyr GIG (Fferylliaeth Cymuned a Practis Meddyg Teulu) yng Nghymru i gwblhau ffurflen mynegi diddordeb ar-lein, yn datgan y nifer o lefydd maent yn bwriadu eu cynnig i’r Rhaglen Fferyllwyr Sylfaen Ôl-gofrestru ar gyfer derbyniad 23/24.

Mae angen i’r ffurflen yma gael ei chwblhau erbyn Dydd Gwener y 13 o Ionawr 2023.

Bydd adran Fferylliaeth AaGIC yn hysbysu sefydliadau cyflogedig o’r nifer o lefydd sydd wedi eu dyrannu iddynt erbyn cychwyn Chwefror 2023.