Neidio i'r prif gynnwy

Mynegwch eich diddordeb yn Grŵp Rheoli Hyfforddiant Endosgopi

Endoscopy procedure taking place in a hospital

22/04/2021

Fel Cyfarwyddwr Meddygol Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a'r Cyfarwyddwr Nyrsio AaGIC rydym yn falch iawn o allu cynnig y cyfle hwn i ddull Cymru gyfan o lywodraethu hyfforddiant endosgopi trwy AaGIC, gan gefnogi'r Rhaglen Endosgopi Genedlaethol i gyflawni ei chynllun gweithredu. Gobeithiwn y byddwch yn croesawu pwysigrwydd ymarferoldeb y Grŵp Rheoli Hyfforddiant Endosgopi ac yn cefnogi ei gynaliadwyedd parhaus trwy ymgysylltu.

Dilynwch y dolenni i gyflwyno'ch mynegiadau o ddiddordeb

Cais aelodaeth cyffredinol

Cais Arweinwyr Clinigol

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich mynegiadau o ddiddordeb yn y swyddi aelodaeth a gynigir trwy'r datblygiad unigryw ac arloesol hwn.