Neidio i'r prif gynnwy

Mae tîm Arweinyddiaeth ac Olyniaeth AaGIC wedi ennill gwobr fawreddog!

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi ein bod wedi ennill y wobr Aur yng nghategori 'Tîm Technolegau Dysgu'r Flwyddyn', sy'n rhan o wobrau Technolegau Dysgu 2021.

Mae'r Gwobrau Technolegau Dysgu yn cydnabod ymrwymiad, brwdfrydedd ac angerdd technolegau dysgu ledled y byd. Dewisir y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol gan banel beirniadu annibynnol o arbenigwyr a drefnir gan y Rhwydwaith e-ddysgu.

Mae'r rhaglen arweinyddiaeth ac olyniaeth, un o raglenni blaenllaw AaGIC, yn un o chwe nod strategol sy'n cyd-fynd â'n cenhadaeth i 'drawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach'. Mae'r gwaith a wnaed drwy'r Tîm Arweinyddiaeth ac Olyniaeth wedi helpu i ennill tracsiwn a diddordeb ledled y DU yn ogystal ag yn rhyngwladol. Nid oes amheuaeth bod gwaith y tîm wedi helpu i ddangos y gwerth ychwanegol o ran cefnogi gweithwyr rheng flaen a gwella gofal cleifion, ac rydym wrth ein bodd bod y Tîm hwn a gwaith AaGIC wedi cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Dyfarnwyd enillwyr i'r Tîm hefyd yng nghategori 2020: Trawsnewidiad digidol gorau'r DU o raglen hyfforddi mewn ymateb i COVID-19 ac maent yn rownd derfynol 2022 yn y Gwobrau Dysgu ynghyd â phartneriaid Thinqi, darparwyr porth arweinyddiaeth Gwella.

Dywedodd Helen Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth "Mae'n anrhydedd llwyr gweithio o fewn y tîm hwn, ac mae'r tîm cyfan wrth ei fodd o fod wedi ennill y wobr Tîm Technolegau Dysgu'r Flwyddyn hon. Rydym yn ddiolchgar ein bod wedi cael ein cefnogi drwy gydol ein taith arweinyddiaeth ddigidol gan ein tîm seiberddiogelwch AaGIC a'n partner Thinqi sydd wedi ein galluogi i wneud cynnydd mor rhyfeddol mewn cyfnod mor fyr, gan ddatblygu atebion yn gyflym i fodloni ein gofynion rhanddeiliaid".  

Dywedodd Alex Howells, y Prif Weithredwr, "Rydym mor falch bod ein sefydliad wedi cael ei gydnabod fel hyn, ac am yr eildro! Mae hynny'n dweud y cyfan am y gwaith caled y mae'r tîm wedi'i wneud. Y canlyniad terfynol yw darparu adnodd mor wych i'r GIG yng Nghymru. Da iawn i bawb a gymerodd ran.

I weld Gwella – ein Porth Arweinyddiaeth i Gymru; https://nhswalesleadershipportal.heiw.wales/