Neidio i'r prif gynnwy

Mae AaGIC wedi eu henwi'n 'Hyderus o ran Anabledd'

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi eu henwi'n 'Hyderus o ran Anabledd' i gydnabod eu hymdrechion i greu amgylchedd gwaith cyfartal a chynhwysol i'w holl weithwyr.

Dyfernir yr achrediad Hyderus o ran Anabledd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau o dan eu cynllun cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd ac mae'n cydnabod y sefydliadau hynny sy'n cyflogi ac yn cadw pobl ag anableddau a chyflyrau iechyd hirdymor.

Mae achrediad cenedlaethol yn seiliedig ar dair lefel a rhaid cyrraedd pob un cyn symud ymlaen i'r nesaf. 'Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd' yw'r ail o'r tair lefel.

Er mwyn cyflawni'r lefel hon, nododd AaGIC eu bod:
•    wedi cynnal a chwblhau'r hunanasesiad Hyderus o ran Anabledd
•    yn cymryd yr holl gamau craidd i fod yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd
•    yn cytuno i o leiaf un cam gweithredu i gael y bobl iawn ar gyfer eich busnes ac o leiaf un cam gweithredu i gadw a datblygu eich pobl.

Wrth dderbyn yr achrediad, dywedodd y Prif Weithredwr Alex Howells "Un o'r camau gweithredu o fewn Cymru Iachach yw cefnogi arallgyfeirio ar draws y gweithlu ehangach. Mae'r wobr hon yn dangos sut yr ydym yn gweithio tuag at gyflawni'r ymrwymiad hwnnw, drwy sefydlu diwylliant cynhwysol lle mae unigryw ac amrywiaeth yn cael eu croesawu a'u croesawu.

"Rwy'n falch iawn bod ein holl waith caled o ran hyrwyddo cydraddoldeb wedi cael ei gydnabod yn yr achrediad hwn".

Dyfarnwyd lefel gyntaf y cynllun cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd i AaGIC, Ymrwymedig Hyderus o ran Anabledd, ym mis Mawrth 2019.