Neidio i'r prif gynnwy

Llythyr o gefnogaeth i'r holl gydweithwyr

Ochr yn ochr â BAPIO a BINA rydym am fynegi'n gryf ein cefnogaeth i holl gydweithwyr y GIG sy'n cael eu heffeithio gan sefyllfa bresennol COVID 19 yn India a'r gwledydd cyfagos, mae cefnogaeth ar gael yma

Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (nhs.wales)

BAPIO | British Association of Physicians of Indian Origin

Binauk.org – British Indian Nurses Association

Cefnogwch weithlu'r GIG - AaGIC

Cefnogaeth broffesiynol - AaGIC (gig.cymru)

Mae llythyr o gefnogaeth wedi'i anfon at hyfforddeion a myfyrwyr yng Nghymru.