Neidio i'r prif gynnwy

Gwyddonwyr Clinigol Ymgynghorol yn GIG Cymru

Mae ymgynghoriad ar yr argymhellion drafft ar gyfer Gwyddonwyr Clinigol Ymgynghorol yn GIG Cymru bellach ar agor.

Ysgrifennwyd yr argymhellion hyn gan y Rhwydwaith Gwyddorau Gofal Iechyd, grŵp proffesiynol sy'n cynghori Cyfarwyddwyr Therapïau a Gwyddor Iechyd a Llywodraeth Cymru ar y proffesiynau gwyddor gofal iechyd.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru wedi'u cyhoeddi yn yr un modd ar gyfer ymgynghorwyr mewn meddygaeth, deintyddiaeth ac iechyd y cyhoedd, and nyrsio, bydwreigiaeth a phroffesiynau iechyd cysylltiedig.

Nod yr ymgynghoriad hwn yw asesu effaith yr argymhellion hyn gan Wyddonwyr Clinigol Ymgynghorol ar gyfer datblygu gyrfa, darparu gwasanaethau a gofal o ansawdd ar draws GIG Cymru. Gofynnir yn benodol am safbwyntiau gan unigolion ac ar draws y grwpiau sefydliadol a phroffesiynol canlynol:

- Gwyddor Gofal Iechyd

- Gweithlu ac OD

- Cynllunio

- Cyllid

- Proffesiynau Perthynol i Iechyd

- Nyrsio a Bydwreigiaeth

- Proffesiwn meddygol

Ymatebwch drwy'r arolwg ar-lein.

Mae Hysbysiad Ymgynghoriadau a Phreifatrwydd AaGIC yn rhoi gwybodaeth am sut rydym yn rheoli unrhyw wybodaeth a gasglwn.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar ôl 3 wythnos ddydd Iau 18 Tachwedd 2021 am 5pm.