Neidio i'r prif gynnwy

Gweminar Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Gweminar Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
Hydref 2021 - dydd Iau 18 Tachwedd, 12:00 - 14:00

Rydyn ni wrth ein boddau ein bod ni'n cynnal ein Gweminar Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd nesaf yn ddiweddarach y mis hwn. Os nad ydych wedi cofrestru i ymuno â ni eto yna peidiwch â phoeni, fe allwch chi o hyd! Dilynwch y ddolen Eventbrite hon i gofrestru Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd / Allied Health Professions Tickets, Thu 18 Nov 2021 at 12:00 | Eventbrite

Ar ôl i chi gofrestru edrychwch ar y siaradwyr ar gyfer y sesiwn.

Rydym yn falch iawn o ddweud y bydd nifer o Weithwyr Proffesiynol Iechyd yn ymuno â ni ar y diwrnod a fydd yn rhannu eu profiad o fywyd o fewn y Proffesiynau Iechyd Perthynol. Ochr yn ochr â hyn byddwn yn rhoi cipolwg i chi ar y Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd gan gynnwys diweddariadau a throsolwg strategol. Bydd aelodau o Dîm Digidol AaGIC hefyd yn ymuno â ni i gyflwyno'r Fframwaith Digidol a fydd yn dylanwadu ar ffrydiau gwaith Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd.

Ar ôl i chi glywed gan bob un o'n siaradwyr, cewch gyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a darganfod sut y gallwch chi gymryd rhan.

 

Siaradwyr a Phynciau

Cyflwyniad a Diweddariadau i'r Rhaglen
Dr Wendy Wilkinson DProf MHSc (OccThy) BHSc (OccThy) MRCOT HCPC
Pennaeth Trawsnewid Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, AaGIC

Trosolwg Strategol
Lisa Llewelyn MSc (Health Sciences), BSc Hons (Nursing), RN, RM, RSCPHN
Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol, AaGIC

Fe ddywedoch chi, fe wnaethon ni…

  • Mentimedr Gweminar Yr Haf - Versha Sood MA, M.Sc. (Dementia), DCM, B.A. (Sociology, Public Admin), TAQA-3, ILM-5, Ed&T-3, POVA-4. Rheolwr Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, AaGIC
  • Cyflwyniad Fframwaith Digidol - Lee Ballantyne, Rheolwr Rhaglen Sgiliau Digidol, AaGIC / Sian Richards, Cyfarwyddwr Digidol, AaGIC
  • Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru, AaGIC - Laura Braithwaite, Therapydd Lleferydd ac Iaith/Cymrawd Arweinyddiaeth Glinigol Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd. Ross Nowell BSc (Hones) MCSP, Ffisiotherapydd/Cymrawd Arweinyddiaeth Glinigol Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
  • Proffil Swydd Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd - Angela Jones, Podiatreg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.
  • Ymarfer Arloesol - Adnodd Cymorth Cymheiriaid Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd - Lucy Morris, Therapydd Galwedigaethol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe / Begw Jones, Therapydd Galwedigaethol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.