Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r rhaglen 10 mlynedd Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC/SCW) yn cynnal chwe digwyddiad wyneb yn wyneb hanner diwrnod ar y cyd lle byddwch yn gallu cyfrannu at y cam nesaf o weithredu'r strategaeth gweithlu 10 mlynedd.

Bydd y digwyddiadau chwe hanner diwrnod yn cael eu cynnal ar dri diwrnod a byddant yn cael eu cynnal ledled Cymru ar y dyddiadau canlynol:

• Gogledd Cymru: Dydd Llun 20 Mehefin yn Venue Cymru, Llandudno

• Gorllewin Cymru: Dydd Llun 11 Gorffennaf yng Nghanolfan Halliwell, Caerfyrddin

• De Cymru: Dydd Iau 14 Gorffennaf yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd

Bydd pob un o'r diwrnodau'n cynnwys dau ddigwyddiad, un yn rhedeg yn y bore (09:00 tan 12:30) a'r llall yn y prynhawn (13:00 tan 16:30).

Bydd digwyddiadau'r bore yn ymdrin â'r meysydd canlynol:

  1. Thema 1: Gweithlu Ymgysylltiedig, Brwdfrydig ac Iechyd
  2. Thema 2: Atyniad a Recriwtio
  3. Thema 6: Arweinyddiaeth ac Olyniaeth
  4. Thema 7: Cyflenwad a Siâp y Gweithlu 
  5. Lles

A bydd digwyddiadau'r prynhawn yn canolbwyntio ar:

  1. Thema 3: Modelau Gweithlu Di-dor
  2. Thema 4: Adeiladu Gweithlu sy'n barod yn ddigidol
  3. Thema 5: Addysg a Dysgu Rhagorol
  4. Cynhwysiant
  5. Y Gymraeg

I gofrestru, cliciwch ar y ddolen ar gyfer y digwyddiad yr hoffech ei fynychu :

Gogledd Cymru

Digwyddiad y bore (20 Mehefin 2022)

Digwyddiad prynhawn 

Gorllewin Cymru 

Digwyddiad y bore  (11 Gorffennaf y 2022)

Digwyddiad prynhawn

De Cymru 

Digwyddiad y bore (14 Gorffennaf 2022)

Digwyddiad prynhawn 

Mae croeso i chi ymuno â ni mewn digwyddiad bore a phrynhawn; fodd bynnag, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad. Mae croeso i chi anfon yr e-bost hwn at gydweithwyr y credwch y byddai'r digwyddiadau hyn o ddiddordeb iddynt.

Eisiau cael eu hychwanegu at y rhestr bostio a chael y wybodaeth ddiweddaraf? E-bostiwch Sharon Evans, Gweithredu Strategaeth y Gweithlu, gyda'ch manylion: Sharon.evans25@wales.nhs.uk