Neidio i'r prif gynnwy

Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

Beth yw Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru?

Mae'r fforwm yn un amlddisgyblaethol sy'n cynnwys myfyrwyr iechyd cyn-gofrestru yng Nghymru sydd wedi bod mewn lle ers 2006. Mae'n cynnig amgylchedd cynhwysol i fyfyrwyr gofal iechyd cyn-gofrestru yng Nghymru:

 • i gael llais
 • darparu cefnogaeth cymheiriaid
 • rhannu gwybodaeth ac adnoddau
 • trafod profiadau lleoliad
 • herio a thynnu sylw at bryderon ac arfer gorau
 • rhwydweithio â Phroffesiynau Gofal Iechyd eraill
 • trafod materion a heriau addysg sy'n berthnasol i fyfyrwyr gofal iechyd yng Nghymru.

Yn ddiweddar, ail-frandiwyd Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru mewn cydweithrediad â myfyrwyr a Thîm Cyfathrebu AaGIC i ddatblygu adnodd ar-lein lle gall myfyrwyr gynnal trafodaethau, cyrchu adnoddau, rhannu gwybodaeth, a darparu diwylliant cefnogol a chynhwysol.

Am wybodaeth bellach: https://heiw.nhs.wales/support/wales-health-student-forum

 

Ar gyfer pwy y mae?

Mae'r Fforwm yn agored i bob myfyriwr Gofal Iechyd Cyn-gofrestru sy'n astudio yng Nghymru.

 

Beth yw manteision ymuno?

 • Mae presenoldeb yng nghyfarfodydd y fforwm yn cael ei gyfrif fel oriau lleoliad ar gyfer proffesiynoldeb cymwys.
 • Mynediad at adnoddau ar-lein a chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).
 • Cynulleidfaoedd gyda siaradwyr ysbrydoledig, rhwydweithiau gyrfaoedd, defnyddwyr gwasanaeth a myfyrwyr ôl-raddedig yn eu meysydd eu hunain.
 • Rhwydweithio gyda Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol eraill i hyrwyddo dysgu rhyngbroffesiynol.
 • Trafod materion addysg sy'n berthnasol i Fyfyrwyr Gofal Iechyd yng Nghymru.
 • Rhwydweithio, trafod ac ymgysylltu â ffigurau proffil uchel yn y GIG, Prifysgolion a Llywodraeth Cymru.
 • Herio a thynnu sylw at bryderon ac arfer gorau.

 

Beth mae aelodau blaenorol a phresennol yn ei ddweud?

“Gan mai Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru yw’r unig fforwm amlddisgyblaethol yn y DU, sy’n cynnig cefnogaeth a chynrychiolaeth i bob myfyriwr gofal iechyd yng Nghymru, rwyf wedi datblygu ymdeimlad gwych o weithio aml-broffesiynol.”

“Trwy’r Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru rwyf wedi cael amlygiad i wybodaeth na fyddwn wedi ei chael fel rhan o fy ngradd yn unig.”

“Mae bod ar y fforwm wedi caniatáu imi ddweud fy nweud ar sut olwg fydd ar GIG y dyfodol. Yn bwysicaf oll, mae'n llawer o hwyl!”

 

Sut mae ymuno?

Os gwelwch yn dda cysylltwch â HEIW.WalesHealthStudentForum@wales.nhs.uk neu fel arall cwblhewch y ffurflen gofrestru isod.