Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod Rhyngwladol Menywoda Merched mewn Gwyddoniaeth 2021

DNA helix. Woman holding up a test tube.

I nodi 'Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched Mewn Gwyddoniaeth', mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn dathlu llwyddiannau eithriadol y menywod sydd gennym yn gweithio ym maes gwyddoniaeth.

Aine Moylett - Gwyddonydd clinigol dan hyfforddiant, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Michelle Kirkham (Pennaeth Proffesiynol Radiograffeg), Rebecca Duprey (Pennaeth Awdioleg Profeesiynol), Kimberley Lewis (Ffisiolegydd Anadlol Arbenigol) - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Trawsgrifiad fideo.


Chloe George - Pennaeth Datblygu Cydran Gwaed a'r Prif Wyddonydd ar gyfer Meddygaeth Trallwyso ,Gwasanaeth Gwaed Cymru 

Leila Alwadi - Gwyddonydd clinigol dan hyfforddiant, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Linor Jones - Gwyddonydd Clinigol yn Ysbyty Glan Clwyd