Neidio i'r prif gynnwy

Diploma mewn Cynllunio Gofal Iechyd

Mae academi Cynllunio wedi cael ei sefydlu i gryfhau’r sgiliau cynllunio gyda chyswllt da rhwng cymuned cynllunio GIG Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae’r academi hon yn darparu cyfleoedd i sicrhau cymhwyster proffesiynol mewn cynllunio gofal iechyd yn ogystal â digwyddiadau dysgu traddodiadol.

Mae Ysgol Fusnes Caerdydd wedi datblygu ac yn rheoli’r Diploma lefel 7, sy’n rhedeg fel rhaglen 18 mis, wedi’i achredu drwy Brifysgol Caerdydd. Carfan 5 yw’r garfan olaf o dan y contract presennol.

Mae gan y llyfryn recriwtio 2023 ragor o fanylion am y modiwlau a gallwch ddod o hyd iddo isod gyda’r ffurflen Mynegi Diddordeb.

Pecyn Recriwtio

Ffurflen Mynegi

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer Carfan 5 ar agor nawr ac yn cau ar y 23ain o Fehefin 2023.