Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau am Nawdd Cyfwerthedd ar gyfer Gweithlu Gwyddorol Gofal Iechyd GIG Cymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn hynod falch o gyhoeddi bod ceisiadau am nawdd ar gyfer Gwyddonwyr Gofal Iechyd a Staff Cymorth a gyflogir gan GIG Cymru i ymroi i’r broses gyfwerthedd yn agor ar 1af o Ebrill. Hon yw’r drydedd flwyddyn i ni gynnig y nawdd hwn i staff Gwyddorol GIG Cymru.

Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio’r ffurflen gais isod.

Ffurflen Gais am Gyllid Cyfatebol ar gyfer Gwyddonwyr Gofal Iechyd GIG Cymru a Staff Cymorth 2021-2022