Neidio i'r prif gynnwy

Bydd AaGIC yn cynorthwyo aelodaeth o gorff proffesiynol i hyfforddeion nyrsys deintyddol

O 2023, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cofrestru ein myfyrwyr nyrsio deintyddol yn aelodau o Gymdeithas Nyrsys Deintyddol Prydain (BADN) fel mater o drefn.

Bydd aelodaeth o'r BADN yn galluogi myfyrwyr i gyrchu cyfoeth o adnoddau cynorthwyol trwy gydol eu hyfforddiant a'u gyrfa, megis;

  • Cylchgrawn Digidol Nyrsys Deintyddol Prydeinig
  • Llinell gymorth gyfreithiol 24/7
  • Adnoddau iechyd a lles
  • Cymorth, cyngor a chwnsela
  • Gwobrau BADN gan gynnwys gostyngiadau ar siopa, yswiriant, ffordd o fyw, teithio a rhagor
  • Gwasanaeth ad-daliad treth
  • Rhagor.

Mae aelodaeth myfyriwr BADN fel arfer yn costio £10 y flwyddyn. Gall defnydd da o'r aelodaeth hon arbed hyd at £500 y flwyddyn i aelodau.

Mae'r cynllun hwn yn gymorth i’r cwrs diploma nyrsys deintyddol newydd sy'n dechrau ym mis Mehefin. Mae AaGIC wedi gweithio gyda'r Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Nyrsys Deintyddol (NEBDN) i lansio'r rhaglen hyfforddi hon er mwyn gwella recriwtio a chadw mewn deintyddiaeth, ac yn arbennig gyda nyrsys deintyddol. Mae bod yn rhan o gorff proffesiynol a’r llais proffesiynol sy’n datblygu o fewn hynny yn bwysig. Dyna pam y bydd myfyrwyr y rhaglen hyfforddi hon yn cael aelodaeth i’r BADN fel mater o drefn.

“Fel aelod o’r BADN am bron fy mywyd proffesiynol  cyfan(tua 40 mlynedd) rydw i wedi manteisio cael fy nghynorthwyo ganddo bob cam o fy ngyrfa fel nyrs ddeintyddol. Bydd ein myfyrwyr sy’n newydd i’r gweithlu deintyddol yn cael y budd o fod yn rhan o’u proffesiwn ar ddechrau eu gyrfa.” - Kathryn Marshall, Pennaeth Datblygu Gweithlu Deintyddol, AaGIC

Mae AaGIC yn falch o weithio gyda phartneriaid i gynorthwyo gweithwyr deintyddol proffesiynol, fel y gallan nhw fwynhau gyrfa sy’n bodloni a gwneud gwahaniaeth i iechyd pobl yng Nghymru.