Neidio i'r prif gynnwy

Ail-gydbwyso Arfarnu - Cyflwyniad i ganolbwyntio ar les

Yn dilyn llwyddiant y sesiwn gryno cyntaf 'Cyflwyniad i hyfforddi', rydym yn falch o gyhoeddi'r sesiwn nesaf yn y gyfres, 'Ail-gydbwyso Arfarnu' - Cyflwyniad i ganolbwyntio ar les.

Ail-gydbwyso Arfarnu - Cyflwyniad i ganolbwyntio ar les

Sesiwn Gryno

Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

14:00 - 15:30

Ydych chi wedi cefnogi Meddyg mewn dagrau a/neu o dan straen ac eisiau gwybod sut i'w cefnogi'n fwy effeithiol a phriodol?

Bydd y sesiwn ar-lein ryngweithiol hon yn cael ei chyflwyno gan Dr Viju Varadarajan yw canolbwyntio ar yr elfen ffurfiannol, gefnogol a gofalgar o les wrth arfarnu. Mae'n dangos sut y gallwch gefnogi eich cyfoedion yn ystod y broses gyda'r nod o helpu Gwerthuswyr i annog Meddygon i fyfyrio ar eu hiechyd a'u lles fel ffactorau hanfodol ar gyfer safonau uchel o ymarfer proffesiynol.

Bydd y sesiwn yn cyffwrdd â'r sgiliau, megis gwrando gweithredol, ciwiau nad ydynt ar lafar ac ati. Bydd hefyd yn tynnu sylw at ble i gyfeirio at y BI lleol a'r ddarpariaeth Iechyd a Lles Genedlaethol yng Nghymru ar gyfer Meddygon a Gwerthuswyr.

Bydd hefyd yn dechrau trafodaeth ar sut yr ydym yn dangos bod trafodaeth lles wedi'i chynnal wrth arfarnu, ac yn sail i ddatblygu Pecyn Cymorth Lles ar gyfer Gwerthuswyr a Meddygon ledled Cymru.

Os hoffech gofrestru lle yn y sesiwn hon, defnyddiwch y ddolen isod.

Archebu Digwyddiad | Ailddilysu yng Nghymru (heiw.wales)

Bydd pecyn cynrychiolwyr a gwybodaeth ar y llwyfan ar-lein yn cael eu dosbarthu maes o law.