Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

30/04/20
Hyfforddiant Therapi Ocsigen Newydd AaGIC

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod hyfforddiant 'Therapi Ocsigen' AaGIC bellach yn fyw ar ein gwefan.

24/04/20
Ymateb wedi'i ddiweddaru ynghylch myfyrwyr nyrsio yn ei ail flwyddyn

Isod, ceir ein hymateb llawn i'r BBC mewn perthynas â sefyllfa nyrsys a bydwragedd sy'n fyfyrwyr yn yr 2il flwyddyn yn ystod yr argyfwng presennol ym maes iechyd y cyhoedd.

23/04/20
Rhaglen hyfforddi ail-ardystio rheoli meddygaeth wedi'i lansio i dechnegwyr fferylliaeth

Bydd rhaglen hyfforddi newydd, wedi’i lansio gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), yn galluogi technegwyr fferylliaeth yng Nghymru i ail-ardystio yn rheoli meddygaeth i gefnogi’r gweithlu yn yr amser heriol hwn. 

23/04/20
Ymateb i ymholiad y BBC ynghylch nyrsys sy'n fyfyrwyr 2il flwyddyn

Isod, ceir ein hymateb llawn i'r BBC mewn perthynas â sefyllfa nyrsys a bydwragedd sy'n fyfyrwyr yn yr 2il flwyddyn yn ystod yr argyfwng presennol ym maes iechyd y cyhoedd.

21/04/20
Hyfforddiant Gweinyddu Meddygol Newydd AaGIC

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod hyfforddiant 'Gweinyddu Meddyginiaeth' AaGIC bellach yn fyw ar ein gwefan.

16/04/20
Creu adnoddau lles ar gyfer staff gig cymru

Mae partneriaid o bob rhan o GIG Cymru wedi dod at ei gilydd i greu pecyn lles ar-lein cadarn i staff y GIG yn ystod pandemig COVID-19.

14/04/20
Diweddariad COVID-19

Diweddariad gan Julie Rogers, Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a DG, ar sut mae AaGIC yn cefnogi'r ymateb i COVID-19.

07/04/20
Rhaglen hyfforddi i dechnegwyr fferylliaeth wedi'i lansio i gefnogi gweithlu'r GIG yn ystod pandemig COVID-19

Bydd rhaglen hyfforddi newydd, wedi’i lansio gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), yn galluogi technegwyr fferylliaeth yng Nghymru i ail-ardystio fel Technegwyr Fferylliaeth Gwirio Achrededig (ACPT) i gefnogi’r gweithlu yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

31/03/20
Cymorth i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth sy'n gallu ymuno â'r frwydr yn erbyn COVID-19

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau sy'n rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth ar sut y gallant gefnogi'r system iechyd a gofal yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. 

27/03/20
COVID-19 Dysgu Gofal Critigol

Mewn ymateb i alwad Dr Andrew Goodall inni wella sgiliau staff gofal nad ydynt yn feirniadol i gefnogi arbenigwyr gofal critigol, rydym wedi ymgysylltu'n rhagweithiol â'r gwasanaeth a Phrifysgolion yng Nghymru i lunio cynllun gweithredu.

27/03/20
Hyfforddiant ychwanegol Covid-19 ar gael ar ESR

Mae pecyn hyfforddi ar-lein newydd wedi'i ddatblygu i helpu'r gweithlu iechyd a gofal i ymateb i achos Covid-19.

26/03/20
Ymateb AaGIC i COVID-19: datganiad addysg a hyfforddiant

Datganiad AaGIC ynglyn â addysg a hyfforddiant mewn ymateb i COVID-19.

23/03/20
Canllawiau Dirprwyo Cymru Gyfan

Datblygwyd canllawiau cenedlaethol i gynorthwyo gyda rheolaeth ac ymarfer pob gweithred o ddirprwyo addas. 

11/03/20
Cyngor coronafeirws ar gyfer hyfforddeion

Rydym yn monitro'r wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws ac yn cyfathrebu'n rheolaidd â Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill y GIG.

27/02/20
Diweddariad Coronafeirws

Diweddariad ar Coronafeirws Newydd (COVID-19).

05/03/20
Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020

Mae'r 8fed o Fawrth yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020.

Yma yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), roeddem am rannu gyda chi ddyfyniadau personol o ysbrydoliaeth gan ein staff sy'n gweithio o ddydd i ddydd i gael effaith gadarnhaol ar fywydau'r rhai ledled Cymru.

28/02/20
Ymgynghoriad ar yr Egwyddorion Arweinyddiaeth Tosturiol drafft ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru nawr ar agor

Mae'r ymgynghoriad ar yr Egwyddorion Arweinyddiaeth Tosturiol drafft ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru bellach ar agor. Rydym yn croesawu adborth ar yr egwyddorion drafft hyn erbyn 20 Ebrill 2020.

18/02/20
Mae AaGIC yn lansio modiwlau hyfforddiant newydd ar amrywiaeth rhywedd ac iechyd trawsrywiol

Bellach gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gael mynediad at ddau fodiwl hyfforddi ar amrywiaeth rhywedd ac iechyd trawsrywiol, y cyntaf o'u math ar draws GIG Cymru.

11/02/20
Mae HEIW yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

I nodi 'Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth', mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) yn dathlu cyflawniadau rhagorol y menywod sydd gennym yn gweithio ym maes gwyddoniaeth.

10/02/20
Mae AaGIC yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

I nodi 'Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched Mewn Gwyddoniaeth', mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn dathlu llwyddiannau eithriadol y menywod sydd gennym yn gweithio ym maes gwyddoniaeth.