Neidio i'r prif gynnwy

Ystadau a Chyfleusterau

Mae nifer fawr o gyfleoedd yn yr adran Ystadau a Chyfleusterau. Fel gwasanaeth cymorth yn y GIG, mae staff Ystadau a Chyfleusterau yn gweithio mewn safleoedd acíwt ac yn y gymuned ymhob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth, gan wneud cyfraniad gwerthfawr i ofal iechyd a phrofiad y claf.

Yma yn GIG Cymru, rydym bob tro yn ceisio gwella profiad cyffredinol y claf a gallwch chi gyfrannu at y gwaith hwn.

Ydych chi’n mwynhau gweithio mewn tîm? Maer nifer o swyddi gwahanol ym maes Ystadau a Chyfleusterau sydd oll yn werth chweil. Byddwch yn cwrdd â phobl newydd, a byddwch yn darparu gwasanaeth pwysig ni waeth a fyddwch yn cludo cleifion, yn glanhau neu’n trwsio cyfarpar technegol.

Mae’r swyddi sydd ar gael yn yr adran Ystadau a Chyfleusterau i’w cael yn y meysydd canlynol. I ddysgu mwy am y swyddi gwahanol, cliciwch ar y dolenni: