Neidio i'r prif gynnwy

Y Tîm Deintyddol

Mae darparu gofal deintyddol yn y gymuned neu mewn cyd-destun acíwt yn waith i dîm cyfan, ac mae gan bob aelod o’r tîm hwnnw rôl bwysig i’w chwarae wrth hyrwyddo a chynnal iechyd deintyddol.

Mae sgiliau’r tîm, ynghyd â datblygiadau ym maes technoleg ddeintyddol, yn golygu bod mynd at y deintydd yn cael ei ystyried i fod yn ddull cadarnhaol o gefnogi iechyd a lles. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gofalu am ein dannedd yn well ac yn eu cadw’n hirach, sy’n golygu bod nifer y bobl sydd angen llenwad wedi gostwng.