Neidio i'r prif gynnwy

Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd

Ydych chi'n mwynhau gweithio gyda phobl? Ydych chi'n dda am gyfathrebu ac am wrando ar bobl eraill?

Oes diddordeb gennych mewn gofalu am bobl bob dydd neu eu helpu i adennill sgiliau a’u hannibyniaeth? Mae sawl dewis ym maes Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd (Darpariaeth Nyrsio a Therapi).

Yn GIG Cymru, rydym yn gweithio ar brosiectau cyffrous i helpu staff GIG Cymru i (Darpariaeth Nyrsio a Therapi). Dyma wahanol rolau Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd:

Beth bynnag y bo’ch rôl, byddwch yn darparu rôl bwysig ac hanfodol mewn sawl lleoliad, fel acíwt neu yn y gymuned.

Mae Fframwaith Datblygu Gyrfa a Sgiliau GIG Cymru yn berthnasol i bob un o’r rolau hyn. Mae’r fframwaith hwnnw yn diffinio’r cymwysterau galwedigaethol / y wybodaeth a’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i wneud eich dewis rôl.

Dolenni defnyddiol: