Neidio i'r prif gynnwy

Cydymaith Meddygol

Beth yw cydymaith meddygol?

Mae’r cydymaith meddygol yn cynorthwyo meddygon wrth roi diagnosis a rheoli cleifion. Gall weithio mewn amrywiaeth o feysydd o fewn gofal iechyd, fel meddygaeth gyffredinol, gofal sylfaenol a llawdriniaeth.

Ai cydymdaith meddygol yw’r yrfa gywir i fi?

Mae gan y cydymaith meddygol radd israddedig, ac efallai mae wedi cael ei hyfforddi ymhellach yn y model meddygol, a phan fydd wedi cymhwyso, bydd yn gweithio dan oruchwyliaeth meddyg.

Fel cydymaith meddygol, bydd angen i chi feddu ar y nodweddion canlynol:

  • Gofalgar
  • Gallu ymdrin â phobl yn dda
  • Gallu gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaeth, yn ogystal â’r gallu i weithredu ar eich menter eich hun
  • Gallu ymdopi â sefyllfaoedd sy’n peri gofid
  • Gallu dadansoddi sefyllfaoedd a gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar y dystiolaeth

Beth mae’r cydymaith meddygol yn ei wneud?

Mae’r cydymaith meddygol wedi’i hyfforddi i ymgymryd â nifer o dasgau, gan gynnwys:

  • nodi hanes meddygol
  • gwneud archwiliadau
  • rhoi diagnosis i salwch
  • dadansoddi canlyniadau profion
  • datblygu cynlluniau rheoli

Ym mhle y mae’r cydymaith meddygol yn gweithio?

Bydd hyfforddi a gweithio fel cydymaith meddygol yn rhoi cyfle i chi weithio mewn lleoliad gofal sylfaenol a gofal eilaidd.

Beth yw cyflog y cydymaith meddygol?

Yn GIG Cymru, mae’r cydymaith meddygol yn dechrau ar fand 6 ar interniaeth. Ewch I’n hadran am Gyflog a Buddion am ragor o wybodgeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i gymdeithion meddygol gamu ymlaen yn eu gyrfa?

Wrth i chi ennill mwy o brofiad, efallai bydd cyfleoedd i gamu ymlaen i fod yn gydymaith meddygol band 7, a bydd cyfle hefyd i nifer cyfyngedig o staff ehangu eu rôl i reoli staff eraill neu gyfleoedd darlithio.

Sut gallaf ennill swydd fel cydymaith meddygol?

A oes angen gradd arnaf? Oes, mae angen gradd israddedig, cael profiad o waith gofalu neu dylech fod yn weithiwr proffesiynol gofal iechyd. Yna, bydd angen i chi wneud cwrs MSc neu raglen ôl-raddedig cydymaith meddygol er mwyn bod yn gydymaith meddygol cymwys.
Ym mhle gallaf gael fy hyfforddi yng Nghymru?

Dylid gwneud ceisiadau i Brifysgol Abertawe gan ddefnyddio UCAS, mae manylion am sut i ymgeisio ar gael ar wefan Prifysgol Abertawe: Physician associate studies Dylid danfon ymholiadau at PA admissions.

Dylid gwneud ceisiadau i Brifysgol Bangor trwy eu gwefan.

A oes cyllid ar gael? Oes, am ragor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael ac i weld a ydych yn gymwys, ewch i wefan y Gwasanaethau Dyfarniadau Myfrywyr.
A oes angen profiad blaenorol arnaf cyn ymgeisio ar gyfer y cwrs? Byddai cael profiad o rôl ofalu, yn broffesiynol ac yn bersonol, o fantais i chi.
Sut gallaf ennill profiad?

I ddysgu am brofiad gwaith a chyfleoedd I wirfoddoli yn GIG Cymru, ewch I’n hadran Gwaith.

Sut gallaf ymgeisio am swydd? Caiff holl swyddi gwag GIG Cymru eu hysbysebu ar NHS Jobs. Ewch i’r adran Gwaith i gael rhagor o wybodaeth.

Dolenni defnyddiol: