Neidio i'r prif gynnwy

Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd (Darpariaeth Nyrsio a Therapi)

Ydych chi'n mwynhau gweithio gyda phobl? Ydych chi'n dda am gyfathrebu ac am wrando ar bobl eraill? Oes diddordeb gennych mewn gofalu am bobl bob dydd neu eu helpu i adennill sgiliau a’u hannibyniaeth? Mae sawl dewis ym maes Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd (Darpariaeth Nyrsio a Therapi).

Yn GIG Cymru, rydym yn gweithio ar brosiectau cyffrous i helpu staff GIG Cymru i (Darpariaeth Nyrsio a Therapi). Dyma wahanol rolau Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd:

Beth bynnag y bo’ch rôl, byddwch yn darparu rôl bwysig ac hanfodol mewn sawl lleoliad, fel acíwt neu yn y gymuned.

Mae Fframwaith Datblygu Gyrfa a Sgiliau GIG Cymru yn berthnasol i bob un o’r rolau hyn. Mae’r fframwaith hwnnw yn diffinio’r cymwysterau galwedigaethol / y wybodaeth a’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i wneud eich dewis rôl.

Dolenni defnyddiol: