Neidio i'r prif gynnwy

Yn dal i fod yn ansicr?

Efallai y dylech chi siarad ag ymgynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru am ragor o wybodaeth ac i wneud apwyntiad trwy un o’r dulliau canlynol:

Ffonio

Am wybodaeth a chyngor ynghylch swyddi, gyrfaoedd, dysgu neu hyfforddiant, ffoniwch 0800 028 4844.

Mae llinellau ar agor o 9am i 5pm Ddydd Llun i Ddydd Iau, 9.00am i 4.30pm Dydd Gwener.

O ffôn symudol

Os ffoniwch chi Gyrfa Cymru o ffôn symudol, bydd rhywun yn eich ffonio’n ôl yn rhad ac am ddim.

Mae llinellau ar agor o 9am i 5pm Ddydd Llun i Ddydd Iau, 9.00am i 4.30pm Ddydd Gwener.

Sgwrs dros y we

Gallwch chi sgwrsio ag ymgynghorydd gan ddefnyddio gwasanaeth negeusa sydyn rhwng 9am a 5pm Ddydd Llun i Ddydd Iau, 9.00 i 4.30pm Ddydd Gwener.

Ewch i wefan Gyrfa Cymru am ragor o wybodaeth.

E-bost

E-bostiwch eich ymholiad at Gyrfa Cymru a bydd rhywun yn eich ateb cyn pen dau ddiwrnod gwaith.

Dilynwch Gyrfa Cymru:

Facebook

Twitter