Neidio i'r prif gynnwy

Myfyriwr

Bydd yr adran hon yn eich helpu i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth wrth i chi symud i’r cyfnod nesaf yn eich addysg. cyflogaeth neu hyfforddiant. 

Ar wefan Step into the NHS mae holiadur (ar wefan allanol, yn Lloegr (Saesneg yn unig)) a fydd yn dy helpu i ddod o hyd i’r yrfa fwyaf addas i ti. Gelli di gymharu’r canlyniadau â mwy na 60 o yrfaoedd enghreifftiol yn yr adran swydd ddisgrifiadau. (ar wefan allanol, yn Lloegr (Saesneg yn unig)) Mae dros 20 o fideos gan staff hefyd, sy’n rhoi cipolwg i ti o sut beth yw hi i weithio yn y GIG.

Dolenni defnyddiol:

TGAU:

Safonau Uwch:

Prentisiaethau:

GIG Cymru yn unig: