Neidio i'r prif gynnwy

Cymharu eich gweithlu

Two nurses holding a stethoscope

Offer i gael gwybodaeth am y gweithlu

Mae GIG Cymru yn cyflogi dros 98,000 o weithwyr ac mae pob un ohonynt yn cyfrannu at effeithiolrwydd y GIG. 

Cydnabyddir bod gan sefydliadau llwyddiannus gyfoeth o wybodaeth, a bod angen i wybodaeth gadarn am y gweithlu fod yn sail i gynllunio a datblygu’r gweithlu’n effeithiol.

Cesglir amrywiaeth o ddata am y staff a gyflogir yn GIG Cymru drwy’r Cofnod Staff Electronig (ESR) mewn Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd.  Mae gan bob Bwrdd ac Ymddiriedolaeth Iechyd Reolwr Gwybodaeth y Gweithlu sy’n cael mynediad i ddata am eich gweithlu presennol.

Mae amrywiaeth o offer ar gael, sydd wedi’i datblygu’n lleol ac yn genedlaethol, er mwyn helpu rheolwyr i ddadansoddi data’r gweithlu.

Datblygwyd y dulliau cymharu canlynol gan ddefnyddio data o Warws Data’r ESR:

StatsCymru

Gwasanaeth am ddim yw StatsCymru sy’n eich galluogi i weld, trin, creu a lawrlwytho tablau gyda data Cymru. Mae’r adran iechyd a gofal cymdeithasol yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am iechyd, gwasanaethau iechyd, a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.