Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau – Rhaglen staff nyrsio

Stac o gylchgronau

Mae cyfres o ddogfennau allweddol wedi’i chyhoeddi i gefnogi a rhoi canllawiau i staff o fewn GIG Cymru ar fodloni anghenion Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) ac i baratoi at ei hymestyn i feysydd eraill.

Mae gan y Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan strategaeth Gyhoeddi a Chyfathrebu gynhwysfawr er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael gwybodaeth gyfredol ac yn cael eu cynnwys yn y rhaglen waith.

Mae pob ffrwd waith yn creu ystod o ddeunyddiau gwybodaeth ac addysg, sy’n cynnwys cylchlythyron pob chwe mis i roi’r diweddaraf i randdeiliaid ar gynnydd y gwaith hyd yma.

 

Rhaglen staff nyrsio Cymru gyfan

Dogfennau Llywodraeth Cymru

Cleifion mewnol meddygol a llawfeddygol acíwt (oedolion)

Cleifion mewnol pediatreg

Cleifion mewnol iechyd meddwl

Aros am ddogfennau

Ymweliadau Iechyd

Aros am ddogfennau

Nyrsio ardal

Aros am ddogfennau