Diweddariadau'r Prif Weithredwr

Dyma ddiweddariadau misol i bartneriaid a rhanddeiliaid ar ddatblygiad Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) gan ei Brif Weithredwr, Alex Howells.

 

Helpwch ni i ledaenu’r neges am Addysg a Gwella Iechyd Cymru drwy gylchredeg y bwletinau hyn i'ch cydweithwyr.

 

Er mwyn derbyn y wybodaeth hon trwy ebost, gallwch danysgrifio i ddiweddariadau ein Prif Weithredwr trwy ebostio heiw-comms@wales.nhs.uk.