Cysylltu â Ni

Adran E-bost Ffôn
Rhaglen Archwilio Technegydd Fferyllfa Achrededig heiw-acpt@wales.nhs.uk  
Hybu Techneg Anadlydd heiw-ait@wales.nhs.uk  
Adolygiad Blynyddol o Ddatblygiad Cymhwysedd Gofal Eilaidd HEIW.ARCP@wales.nhs.uk  
Apeliadau heiw-appeals@wales.nhs.uk  
Gwerthusiadau heiw-appraisalofficer@wales.nhs.uk  
Gwerthusiadau (Cyllid) heiw-appraisalfinance@wales.nhs.uk  
Gwobrau BEST heiw-bestawards@wales.nhs.uk  

Gyrfaoedd

NHSWalesCareers@wales.nhs.uk 03300 585 002
HEIW.MedicalCareers@wales.nhs.uk  
Cyfathrebu HEIW.communications@wales.nhs.uk  
Ymholiadau Cyfrinachol heiw-confidentialenquiries@wales.nhs.uk  

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

heiw-cpd@wales.nhs.uk  
heiw-cpdadmin@wales.nhs.uk  
Gwasanaethau Corfforaethol heiw-corpserv@wales.nhs.uk  

Deintyddol

HEIW.Dental@wales.nhs.uk 03300 584 219
noreply-heiwdental@wales.nhs.uk  
System Gwerthusiadau Deintyddol heiw-das@wales.nhs.uk  
Rheolwyr Deintyddol heiw-dentalmanagers@wales.nhs.uk  
Tîm Digidol HEIW.BISSU@wales.nhs.uk  
Contractau Addysg HEIW.EducationContracts@wales.nhs.uk  
Hyfforddiant Goruchwylwyr Addysgol HEIW.ESTraining@wales.nhs.uk  
Cyllid HEIW.FinanceTeam@wales.nhs.uk  
Ysgol Sefydliadol Cymru HEIW.FoundationSchool@wales.nhs.uk  
Rhyddid Gwybodaeth HEIW.FOI@wales.nhs.uk   
Arferion Hyfforddi Pellach heiw-ftp@wales.nhs.uk  
AD Meddygon Teulu heiw-gphradmin@wales.nhs.uk  
Rheoli Ansawdd Meddygon Teulu heiw-gpqmofficer@wales.nhs.uk  
Daliedydd Meddygon Teulu heiw-gpretainer@wales.nhs.uk  
Hyfforddiant Meddygon Teulu HEIW.GPTraining@wales.nhs.uk 03300 584 205
AaGIC (Prif) heiw@wales.nhs.uk  
Eofn HEIW.Intrepid@wales.nhs.uk  
Llai na Llawn Amser heiw-flexibletrg@wales.nhs.uk  
Dysgu Tech heiw-learntech@wales.nhs.uk  

Gwerthusiad Meddygol a System Ail-ddilysu

HEIW.MARS@wales.nhs.uk  
noreply-mars@cardiff.ac.uk  
heiw-marsofficer@wales.nhs.uk  
Rhaglen Hyfforddi Prentisiaeth Fodern heiw-prptma@wales.nhs.uk  
Adroddiadau NADEX heiw-nadexreports@wales.nhs.uk  
Achrediad Cenedlaethol Gwasanaethau Ychwanegol heiw-nesa@wales.nhs.uk  
Adnoddau Ar-lein heiw-onlineresources@wales.nhs.uk  
Pobl HEIW.people@wales.nhs.uk  
Fferylliaeth HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk 03300 585 004
Rhaglen Technegydd Fferyllfa heiw-pt@wales.nhs.uk  
Deon Meddygol Ôl-raddedig HEIW.PostgraduateDean@wales.nhs.uk  
Rhaglen Hyfforddeion Fferylliaeth Cyn-cofrestru heiw-prp@wales.nhs.uk  

Uned Cefnogi Proffesiynol

HEIW.ProfessionalSupport@wales.nhs.uk

03300 584 211 
03300 584 212
03300 584 213
Cymhelliad Seiciatreg heiw-psychincentive@wales.nhs.uk  

Ansawdd a Chymorth Addysg Ôl-raddedig

HEIW.PGES@wales.nhs.uk

03300 584 210

heiw.qa@wales.nhs.uk
heiw.sre@wales.nhs.uk  
Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd HEIW.QIST@wales.nhs.uk  
Derbynfa HEIW.Reception@wales.nhs.uk 03300 585 005
Recriwtio Hyfforddiant Arbenigol HEIW.Recruitment@wales.nhs.uk  

Uned Cymorth Ail-ddilysu

HEIW.Revalidation@wales.nhs.uk 03300 584 218
heiw-revalidationofficer@wales.nhs.uk  
heiw.orbit360@wales.nhs.uk  
Hunan-achredu heiw-selfaccreditation@wales.nhs.uk  
Staff a Meddygon Arbenigol Cysylltiol HEIW.SAS@wales.nhs.uk 03300 584 209

Hyfforddiant Arbenigol/Gofal Eilaidd

HEIW.Recruitment@wales.nhs.uk

03300 584 216 
03300 584 217
Llywodraethu Dilyniant Hyfforddeion / Apeliadau HEIW.Appeals@wales.nhs.uk 03300 584 207
Arolwg Hyfforddeion heiw.traineesurvey@wales.nhs.uk  
Melin Drafod Hyfforddeion HEIW.TraineeThinkTank@wales.nhs.uk  
Trac Academaidd Clinigol Cymru HEIW.WCAT@wales.nhs.uk  
Rhyddid gwybodaeth

I gyflwyno cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, e-bostiwch heiw.foi@wales.nhs.uk neu anfonwch lythyr at Tîm y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, AaGIC, Ty Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ

Ymholiadau'r wasg

Mae ein tîm cyfathrebu ac ymgysylltu yn delio â phob ymholiad yn y wasg a'r cyfryngau ar gyfer AaGIC. Os ydych chi'n aelod o'r wasg a'r cyfryngau a bod gennych ymholiad, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu ac ymgysylltu yn uniongyrchol (ac nid ein staff).

E-bost cyffredinol: heiw-comms@wales.nhs.uk neu drwy'r dderbynfa ar 03300 585005
Angharad Price, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu: 01443 846357 neu 07773598993 or angharad.price@wales.nhs.uk
Helen Cade, Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu: 01443 824182 neu 07971300562 or helen.cade@wales.nhs.uk

Mae'r swyddfa gyfathrebu ar agor rhwng 8:30 a 16:30, ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd ymholiadau cyffredinol a dderbynnir gan y cyfryngau y tu allan i oriau yn cael eu gweithredu gan y tîm ar y diwrnod gwaith nesaf.