Trawma

Cliciwch yma i gael gafael ar ganllawiau ar sut i gefnogi'ch hun a'ch staff yn dilyn digwyddiad trawmatig.

Cliciwch yma i weld y canllaw hwn sydd wedi'i greu ar gyfer y rhai y bydd disgwyl iddynt gefnogi staff yn dilyn digwyddiad trawmatig.

Cliciwch yma i gael mynediad at ‘Baker’s Dozen’. Canllaw i weithwyr gofal iechyd ar reoli straen a gwytnwch.

Adnoddau Ar-lein y Rhaglen Hyfforddi Trawma Genedlaethol

Mae'r ddogfen hon yn crynhoi'r adnoddau hyfforddi trawma allweddol o'r Rhaglen Hyfforddi Trawma Genedlaethol sydd ar gael yn agored i gefnogi holl staff y GIG.