Julie Rogers

Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

01443 846380

Julie.M.Rogers@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

 

Julie Rogers

Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a DS

Julie.M.Rogers@wales.nhs.uk

01443 846354

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFRIFOLDEBAU CYFFREDIN
  • Strategaeth a chynllunio’r gweithlu;
  • Gwybodaeth am y gweithlu;
  • Datblygu arweinyddiaeth;
  • Gyrfaoedd ac ehangu mynediad;
  • Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol Mewnol;
  • Cyfathrebu ac ymgysylltu;
  • Cymorth proffesiynol.