Y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

30/01/19
Julie Rogers

Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a DS

Julie.M.Rogers@wales.nhs.uk

01443 846354

31/01/19
Angie Oliver

Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu a DS

angie.oliver@wales.nhs.uk
01443 824175

31/01/19
Helen Thomas

Cyfarwyddwr Arweinyddiaeth ac Olyniaeth

helen.thomas30@wales.nhs.uk
01443 824174

29/05/20
James Moore

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dylunio a Datblygu Sefydliadol
James.Moore6@wales.nhs.uk

31/01/19
Angharad Price

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Angharad.Price@wales.nhs.uk

01443 846357

31/01/19
Foula Evans

Pennaeth y Bobl

Foula.Evans@wales.nhs.uk

01443 846362