Y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Julie Rogers
Julie Rogers
30/01/19
Julie Rogers

Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a DS

Julie.M.Rogers@wales.nhs.uk

01443 846354

Angie Oliver
Angie Oliver
31/01/19
Angie Oliver

Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu a DS

angie.oliver@wales.nhs.uk
01443 824175

Helen Thomas
Helen Thomas
31/01/19
Helen Thomas

Cyfarwyddwr Arweinyddiaeth ac Olyniaeth

helen.thomas30@wales.nhs.uk
01443 824174

Angharad Price
Angharad Price
31/01/19
Angharad Price

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Angharad.Price@wales.nhs.uk

01443 846357

Foula Evans
Foula Evans
31/01/19
Foula Evans

Pennaeth y Bobl

Foula.Evans@wales.nhs.uk

01443 846362