Y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Julie Rogers
30 January 2019
Julie Rogers

Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a DS

Julie.M.Rogers@wales.nhs.uk

01443 846354

Angie Oliver
31 January 2019
Angie Oliver

Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu a DS

Dechrau:

19 Chwefror 2019

Helen Thomas
31 January 2019
Helen Thomas

Cyfarwyddwr Arweinyddiaeth ac Olyniaeth

Dechrau:

11 Chwefror 2019

Angharad Price
31 January 2019
Angharad Price

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Angharad.Price@wales.nhs.uk

01443 846357

Foula Evans
31 January 2019
Foula Evans

Pennaeth y Bobl

Foula.Evans@wales.nhs.uk

01443 846362