Rôl Wag

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

 

 

 

 

CYFRIFOLDEBAU CYFFREDIN
  • Strategaeth a chynllunio ariannol;
  • Llywodraethu ariannol a chyfrifyddu;
  • Rheoli ac adrodd ar gyllidebau;
  • Cynllunio busnes;
  • Costio, contractio a chomisiynu;
  • Rheoli perfformiad;
  • Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg / Digidol;
  • Gwasanaethau Corfforaethol.