Stephen Griffiths

Cyfarwyddwr Nyrsio​​​​​​​

01443 846378

Stephen.Griffiths2@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Nyrsio​​​​​​​

 

Stephen Griffiths

Cyfarwyddwr Nyrsio

Stephen.Griffiths2@wales.nhs.uk

01443 846378

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFRIFOLDEBAU CYFFREDIN
  • Trosolwg strategol dros gynllunio a chomisiynu addysg;
  • Rheoli ansawdd;
  • Cefnogi rheoleiddio;
  • Arweinyddiaeth glinigol;
  • Llwybrau gyrfa / dylunio rolau;
  • Integreiddio;
  • Datblygu sgiliau.